Tillverkning

Musteriet

Välkommen till oss på Regner-Garden Musteri – det lilla familjeägda musteriet mitt i Kungsbacka högland i Halland. Här har vi tillverkat must sedan 2005.

Till oss kommer privatpersoner med sina nyskördade äpplen, som sorteras och kallpressas till must för att sedan tappas på plastflaskor. Resultatet blir en dryck med frisk smak, klart bärnstensgult utseende som är helt utan tillsatser.

Att göra äpplemust är ett genuint hantverk. Om en must smakar bra eller dåligt är inte något som går att mäta i siffror, utan mustmästarens viktigaste instrument är de egna smaklökarna.

Mustning är en gammal tradition och även om ny teknik har förfinat och utvecklat processen är grundidén densamma. Att göra must handlar om tre moment – pressning av äpplen, filtrering av råmust samt pastörisering och tappning på flaska.

Destilleriet

Destilleriet Regnér Garden AB kommer att bli världsunikt, oss veterligen världens minsta kommersiella Kolonn destilleri, där allt från mäskning till jäsning, destillering samt ekfatslagring och buteljering sker under samma tak. Ett litet format ger helt andra förutsättningar för att utvinna maximalt av doft och smak, liten storlek ger större kontaktyta per volymenhet för de kemiska reaktioner som skapar önskad karaktär.

I destilleriet Regnér Garden AB kommer det att stå en potstill av Tysk design som kommer från Kothe Destillationstechnik, Tyskland.

Äppelbrandy (Hallandos)

Av våra äpplen gör vi cider som sedan destilleras och för att destillatet ska mogna lägger vi det på ekfat. Där drar destillatet till sig en vacker, gyllene bärnstensfärg och en karaktäristisk smak från eken. Varje ekfat är unikt, liksom varje äppelskörd.

Halländsk Pommeau

Framställs genom en egen blandning av ojäst äppelmust och äppelbrandy. Den får sedan lagras på ekfat ett par år

Fat och Lagring

Ekfaten och deras lagring är den enskilt viktigaste delen vid framställning av fatlagrad sprit, otvetydigt kommer mellan fyrtio och åttio procent av slutgiltig doft och smak i produkten från denna del. Det är avgörande vilken art av ek man använder, var den har växt samt den ”terroir” som är gällande just vid den individuella eken.

En annan aspekt är om man använder helt ny ek, d.v.s. ek som inte tidigare har berört alkoholhaltig vätska eller om man använder begagnade ekfat t.ex. gamla Sherryfat.  Därför använder vi oss av nya ekfat.

Ytterligare en annan aspekt på ekfatslagring är under vilka omständigheter den skett och i vilket mikroklimat d.v.s. under vilken relativ luftfuktighet och temperatur samt vilka svängningar dessa har och under vilka tidsramar. För att uppnå bästa lagringsförutsättningar.

Den slutgiltiga faktorn för produkten är själva buteljeringen, även denna är något mer komplicerad än vad som kan tänkas. Slutgiltig produkt påverkas av alkoholstyrka samt eventuell utspädning samt hur buteljeringen sker. All buteljerad alkohol drabbas av något som kallas flasksjuka detta innebär att vätskan skall vänja sig vid sin nya miljö.