EU-stöd

Stöd avser dryckesframställning från Krav-certifierad egenodlad ekologisk råvara. Investeringen omfattar Potstill set up and first run. Förädling av ekologiska frukter och bär till torkade produkter, samt utnyttjande av kopparmetoden